• Edukacja przyszłości - eTwinning

     W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową oraz krajową w ramach Programu eTwinning.

     Program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy ze szkołami z Polski oraz z zagranicy. Uczniowie z naszej placówki współpracują z rówieśnikami z całej Europy. Tematyka projektów nawiązuje do podstawy programowej i zainteresowań uczniów. Czas realizacji oraz ich treść zależą od potrzeb i kreatywności nauczycieli oraz uczniów.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych