• Innowacja Szachowa w Naszej Świetlicy

    • 16.09.2021 14:47
    • Innowacja pedagogiczna „W świetlicy się nie nudzimy, bo szachy lubimy”
     została opracowana przez Małgorzatę Kuźmicką wychowawcę świetlicy.

     Program innowacji skierowany jest do chętnych uczniów klas I-III uczęszczających do
     świetlicy szkolnej. Realizowany będzie od września 2021 do czerwca 2022r. Innowacja została
     opracowana zgodnie z założeniem MEN, aby szachy były na zajęciach w każdej szkole. Gra w
     szachy posiada walory nie tylko zabawowe, ale również edukacyjne, co jest potwierdzone
     naukowo jak i w praktyce.

     Cele innowacji:
     – wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwoju emocjonalnego i
     intelektualnego
     – zwiększenie umiejętności samodzielnego i logicznego myślenia, rozbudzanie
     kreatywności, wyobraźni przestrzennej oraz pamięci wzrokowej
     – kształtowanie ważnych cech osobowości, takich jak: odpowiedzialność, odwaga, intuicja,
     zdrowa rywalizacja, postępowanie według zasad fair play,
     – rozwijanie u uczniów koncentracji, determinacji, cierpliwości oraz poczucia własnej
     wartości i wiary we własne możliwości.

    • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych