• Świetlica w Rusi

      • Świetlica szkolna dedykowana dla uczniów klas IV-VIII, czynna jest w godzinach porannych 7.30-8.25 oraz po zakończonych lekcjach, kiedy uczniowie oczekują na odjazd autokaru gminnego. W świetlicy mają prawo przebywać uczniowie, którzy nie biorą udziału w lekcji Religii. Poranna świetlica to nie tylko czas spędzony w gronie kolegów i koleżanek, ale także miejsce, w którym nasi uczniowie mogą przygotować się do lekcji, powtórzyć materiał, a także odrobić zapomnianą pracę domową. Uczniowie chętnie grają w gry planszowe, a także biorą udział w zajęciach tematycznych takich jak kultura osobista, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętne rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich czy zdrowy styl życia. Uczniowie biorą udział w zajęciach plastycznych, a także rozwijających ich umiejętności i zainteresowania. Szkolna świetlica jest miejscem odpoczynku, ale i dobrej zabawy, której towarzyszy muzyka, śpiew, a przede wszystkim zabawy ruchowe.

  • Galeria zdjęć

      brak danych