• Złote Szkoły NBP

    • 8.3.2022
     • Zadanie 1

      Zadanie 1

      Lekcja z ekonomią

      W ramach programu Narodowego Banku Polskiego „Złote Szkoły NBP”, mgr Ewa Szałkowska i mgr Małgorzata Żulewska – nauczycielki matematyki, przeprowadziły we wszystkich klasach 7 zadanie 1 z programu – Lekcję ekonomii.

      Tematyka zajęć dotyczyła „Bezpieczeństwa w finansach osobistych”. W związku z tym, że jest dość dużo materiału, na zajęcia zostały przeznaczone dwie jednostki lekcyjne w klasach siódmych. Na pierwszych zajęciach omówiliśmy treści dotyczące gotówki jako powszechnie akceptowanej formy płatności w Polsce oraz jak bezpiecznie korzystać z gotówki i rozpoznawać zabezpieczenia polskich banknotów. Tutaj uczniowie dowiedzieli się jak sprawdzić autentyczność naszych banknotów na kilka sposobów, m.in. o znaku wodnym, nitce zabezpieczającej. Pod lupą szukali ukrytych napisów, których nie widać gołym okiem. Większości osób udało się dojrzeć napis Rzeczpospolita Polska, ale byli też tacy, którym zajęło to sporo czasu.

      Na drugiej lekcji nasi uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się jakie, są podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.

      W celu podsumowania zajęć, uczniowie rozwiązywali quiz na platformie Kahoot.com. Były tam m.in. pytania: Co oznacza NBP?; Co to jest inflacja?; Ile wynosi suma wartości polskich monet?.

      Dzięki przeprowadzeniu powyższych lekcji nasi uczniowie świetnie sobie poradzili z odpowiedziami na pytania z quizu.

      Uczestnictwo w programie NBP dało nam, nauczycielom, możliwość przeprowadzenia niestandardowych zajęć, a takie dają uczniom dużo zabawy, a jak wiemy nauka przez zabawę jest ciekawa i częściej pozostaje w pamięci, niż czysta teoria.

                 

    • 11.3.2022
     • Zadanie 2

      Zadanie 2

      Warsztat uczniowski

      Warsztat uczniowski to drugie zadanie do wykonania w programie Narodowego Banku Polskiego „Złote Szkoły NBP”. Za lekcję ekonomii odpowiedzialni byli nauczyciele, tu natomiast ogromny wkład pracy należał do Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.

      Warsztaty odbywały się w każdej klasie 7.

      Członkowie drużyny, pod czujnym okiem eksperta – Pani dr Wioletty Wierzbickiej z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przygotowali prezentację na temat „Bezpieczeństwo środków finansowych w czasie inflacji”. Każda osoba z drużyny opowiadała uczestnikom warsztatów (uczniowie klas 7) o tym, czym jest inflacja, jakie są jej rodzaje oraz jak należy obliczyć stopę inflacji ze wzoru. Mówili także o tym, jak spada siła nabywcza pieniądza. Z kolejnych slajdów uczniowie mogli dowiedzieć się:

      - co to jest depozyt bankowy i czy jest chroniony przez bank;

      - za co odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), przedstawili schemat jego działania;

      - jak lokować pieniądze w czasie wysokiej inflacji.

      Na zakończenie zajęć drużyna dzieliła zespół klasowy na grupy, które miały za zadanie wykonać przygotowane przez ambasadorów zadania. W niektórych z nich należało skorzystać z dołączonych wykresów i tabel, co było dodatkowym uatrakcyjnieniem. Drużyna służyła pomocą uczniom i w razie trudności naprowadzała jak należy zrobić zadanie.

       

    • 16.3.2022
     • Zadanie 3

      Zadanie 3

      Szkolna debata

      „Czy korzystanie z kredytów i pożyczek jest bezpieczne?”.

      Podobnie jak warsztat uczniowski, debatę również poprowadziła Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Wydarzenie zorganizowane zostało na sali gimnastycznej. Uczestnikami byli uczniowie klas 7, natomiast w panelu eksperckim zasiedli zaproszeni goście z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:

      dr Wioletta Wierzbicka, dr Kamil Kotliński oraz dr Karol Wojtowicz.

      Każdy z ekspertów odpowiadał na pytania zadawane przez członków drużyny:

      1. Co to jest kredyt i czy to, to samo co pożyczka?

      2. Jakie są koszty zaciągania kredytów i pożyczek?

      3. Co to jest spirala zadłużeniowa i czy jak już ktoś w nią wpadnie, to są jakieś       sposoby, żeby się z niej wydostać?

      4. Co to jest zdolność kredytowa i po co bank ją sprawdza?

      5. Co to są tzw. Chwilówki i czy korzystanie z nich jest bezpieczne?

      Szóste pytanie polegało na podsumowaniu, czy korzystanie z kredytów jest bezpieczne, czy też nie.

      Po wszystkich wypowiedziach ekspertów, uczniowie z sali mogli zadawać dodatkowe pytania.

      Na zakończenie tego zadania goście z uniwersytetu pokazali naszym uczniom jak się sprawdza autentyczność banknotów przy pomocy lamp UV. Było to dodatkowe uatrakcyjnienie szkolnej debaty.

      Koordynatorzy: Monika Kudosz, Ewa Szałkowska, Małgorzata Żulewska.

 • Galeria zdjęć

   brak danych