• Innowacja pedagogiczna „LAPBOOKOWA NAUKA – CZTERY PORY ROKU”

    16.01.2022 12:26

    Innowacja ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, co jest zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest uporządkowanie, systematyzowanie i utrwalanie wiadomości o porach roku. Lapbook – z języka angielskiego oznacza „książkę na kolanach”. To rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy mini-książeczek. Lapbook jest wyrazem indywidualnego podejścia do zagadnienia, a zarazem świadectwem poszukiwań i dokonań ucznia. Sprawia, że dziecko prezentuje swoje dokonania, a równocześnie inspiruje innych. Dla uczniów naszej szkoły będzie to nowa forma pracy. Jej celem będzie prezentowanie i utrwalanie określonego materiału, ale pozwoli także na sprawdzanie wiadomości i umiejętności oraz kontrolowanie efektywności nauczania. Dzięki pracy nad lapbookiem uczniowie wykażą się kreatywnością, będą poszukiwać informacji, nauczą się je selekcjonować i ciekawie prezentować. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu umiejętności uczenia się oraz pracy w grupie. Rolą nauczyciela będzie doradzanie, ukierunkowanie procesu uczenia się, ale to uczeń będzie decydował, które wiadomości są ważne, warte zapamiętania, jak je przekazać, jak zaciekawić innych.
    Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

    • Uczniowie: pogłębiają wiedzę o porach roku,
    • poznają atrakcyjne formy nauki,
    • ćwiczą motorykę ręki, rozwijają czytanie i pisanie,
    • poszerzają słownik, uczą się organizacji pracy,
    • podnoszą poziom wycinania, kolorowania i klejenia i planowania swojej pracy.

    Korzyści dla szkoły:

    • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej,
    • promocja w środowisku lokalnym - udział w konkursach przyrodniczych,
    • nawiązanie lepszego kontaktu z uczniami,
    • współpraca z rodzicami uczestników.

     

                                                                                 Autorka Innowacji: Monika Komoszewska

   • Innowacja Pedagogiczna ROBOTYKA Z LEGO

    30.11.2021 17:36

    W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest Innowacja Pedagogiczna ROBOTYKA Z LEGO. Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3b. Zajęcia odbywają się w ramach zajęć dodatkowych, raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

     

    Innowacja ma na celu szerzenie idei programowania z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo 2.0. Uczniowie podczas zajęć uczą się budowy i programowania robotów, rozwijają umiejętność logicznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację wzrokowo ruchową. Kształtują umiejętność pracy w grupie, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz komunikowania się w zespole.

     

    Autorka Innowacji: Beata Giak
   • Matematyka po angielsku

    Matematyka po angielsku

    18.10.2021 21:12

    Matematyka po angielsku
     

    Matematyka od wieków nazywana jest „Królową nauk”. Jednak wraz z wiekiem uczniów zmniejsza się u nich zainteresowanie prezentowanymi treściami nauczania oraz pojawia się pesymistyczne podejście do uczenia się matematyki. Ponadto, znaczna część uczniów nie potrafi wykorzystywać nowoczesnych technologii do celów edukacyjnych. Z kolei język angielski jest bardzo popularny i w większości lubiany przez uczniów. Na podstawie obserwacji oraz analizy ich postępów i osiągnięć zauważamy potrzebę uaktywnienia uczniów, kształtowania u nich umiejętności uczenia się i współpracy.    Innowacja „Matematyka po angielsku” jest naszą  odpowiedzią na potrzeby uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.  Matematyka w połączeniu z językiem angielskim może ukazać społeczności szkoły nowe znaczenie i zastosowanie obu przedmiotów. Dzięki tej innowacji uczniowie klasy 8A będą rozwiązywać proste zadania z treścią w języku angielskim, co pozytywnie wpłynie na wzbogacenie słownictwa, czytanie ze zrozumieniem, a jednocześnie będą też w inny sposób korzystać z wiedzy matematycznej.

    Małgorzata Żulewska

    Monika Kudosz

     

   • Wspomaganie rozwoju dziecka za pomocą metody Integracji Bilateralnej

    29.09.2021 22:22

     

    Innowacja „Wspomaganie rozwoju dziecka za pomocą metody Integracji Bilateralnej” jest odpowiedzią na szeroko pojętą integrację sensoryczną, a także wyjściem naprzeciw wymogom uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

              Ruch odgrywa fundamentalną rolę w procesie rozwoju i optymalizacji funkcjonowania motorycznego, społecznego, umysłowego i emocjonalnego każdego człowieka, a rozwijanie sprawności ruchowej nierozerwalnie powiązane jest z naszymi zdolnościami intelektualnymi i poznawczymi.

    Poprzez ruch i dążenie do jego automatyzacji Integracja Bilateralna wspomaga rozwój znakomitej koordynacji, równowagi i kontroli postawy. Efektem tego jest poprawa funkcji sensorycznych dających możliwość płynnej współpracy sfery ruchowej i umysłowej. Dzięki doskonaleniu świadomości przestrzeni i własnego ciała sprzyja wielozadaniowości i wykorzystywaniu w pełni własnego potencjału. Poprawia precyzję działań i efektywność ruchów prowadząc do harmonijnej współpracy ciała z umysłem.

              Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia metody Integracji Bilateralnej do zajęć z terapii integracji sensorycznej.

    Autorką innowacji jest Anna Skorupska – Żółtańska.

   • Zakodowany świat wartości

    29.09.2021 22:14


    Umiejętność kodowania i programowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku.  Innowacja Zakodowany świat wartości powstała kierując się polityką oświatową państwa na rok szkolny 2021/2022 opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz uwzględniając przy tym wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej, kształtowanie właściwych postaw społecznych, uwrażliwienie na prawdę i dobro, dbałość o zdrowie w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie, kodowanie i eksperymentowanie. Autorką innowacji jest Anna Zalewska.

 • Galeria zdjęć

   brak danych