• Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

    • Nasza szkołą bierze udział w projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Będziemy kształtować równowagę między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.
     7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:
     -Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
     i problemach wynikających z ich nadużywania.
     - Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
     -Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
     -Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
     -Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
     -Nauka kompetencji przyszłości.
     -Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

     Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - autorski program Fundacji Dbam o Mój Zasięg

 • Galeria zdjęć

   brak danych