• Wykaz programów nauczania oraz podręczników

     w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi. Rok szkolny 2022/2023

     Numer wewnątrz- szkolny

     Etap edukacyjny

     Przedmiot

     Nazwa podręcznika

     Nr dopuszczenia podręcznika zgodny z podstawą programową

     Nazwa programu/ Wydawnictwo

     Autor podręcznika/ program

     1/SP 2022/2023

     Klasa I

     Edukacja wczesnoszkolna

     Gra w kolory

     833/1/2017

     Program Edukacji Wczesnoszkolnej MAC/Juka

      

     Mazur B., Sokołowska B.,  Zagórska K.

     2/SP 2022/2023

     Klasy II

     Edukacja wczesnoszkolna

     Gra w kolory

     833/2/2018

     Program Edukacji Wczesnoszkolnej MAC/Juka

     Mazur B., Sokołowska B.,  Zagórska K.

     3/SP 2022/2023

     Klasy III

     Edukacja wczesnoszkolna

     Gra w kolory

     833/3/2019

     Program Edukacji Wczesnoszkolnej

     MAC/Juka

     Mazur B., Sokołowska B.,  Zagórska K.

     4/SP 2022/2023

     Klasy I

     Język angielski

     New Englisch Adventure. Student Book 1

     819/1/2017

     Pearson

     Lochowski T., Bruni C.

     5/SP

     2022/2023

     Klasy II

     Język angielski

     New English Adventure 2

     819/2/2018

     Pearson

     Lambert V., Worrall A., Tkacz A.

     6/SP 2022/2023

     Klasy III

     Język angielski

     New Englisch Adventure 3

     819/3/2019

     Pearson

     Lochowski T., Worrall A.

     7/SP 2022/2023

     Klasy I

     Religia

     W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

     (podręcznik kupują rodzice)

      

      

     AZ-11-01/18-WM-1/20

      

     Wyd. Katechetyczne

      

     ks. Szewczyk R. R.,

     Frączak A.,

     Korzeniewska M.,

     ks. Staruchowicz J.

     8/SP 2022/2023

     Klasy II

     Religia

      

     To jest mój Syn umiłowany

     (podręcznik kupują rodzice)

      

      

      

     AZ -12 - 01/18 - WM - 11/2

     Wyd. Katechetyczne

     ks. Szewczyk R. R.,

     Frączak A.,

     Korzeniewska M., Przelaskowski M.,

     ks. Bielinowicz A.

     9/SP 2022/2023

     Klasy III

     Religia

     Kto spożywa Moje ciało, ma życie

     (podręcznik kupują rodzice)
      

     AZ -1 - 01/18

     Wyd. Katechetyczne

      

     ks. Szewczyk R. R.,

     Frączak A.,

     Korzeniewska M.,

     Przelaskowski M.,

     ks. Bielinowicz A.

     10/SP 2022/2023

     Klasy I-III

     Świetlica szkolna

      

      

     Program pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy 2022/2023

     Nauczyciele świetlicy

     11/SP 2022/2023

     Klasy IV

     Język polski

     Między nami

     867/1/2017

     Program nauczania języka polskiego GWO

     Łuczak A., Murdzek A., Krzemieniewska-Kleban  K.

     12/SP 2022/2023

     Klasy V

     Język polski

     Między nami

     867/2/2018

     Program nauczania języka polskiego WSiP

     Łuczak A., Murdzek A.

     13/SP 2022/2023

     Klasy VI

     Język polski

     Słowa z uśmiechem

     681/5/2019

     681/6/2019

     Program nauczania języka polskiego WSiP

     Horwath E., Żegleń A.

     14/SP 2022/2023

     Klasy

     VII-VIII

     Język polski

     Myśli i słowa

     (7) 895/1/2017

     (8) 895/2/2018

     Program nauczania języka polskiego WSiP

     .Nowak E., Gaweł J.

     15/SP

     Klasy 

     IV-VIII

     Historia

     Historia 4, 5, 6, 7, 8

     (4)882/1/2017

     (5)882/2/2018

     (6)882/3/2019

     (7)882/4/2017

     (8)882/52018

     Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa. Klasy 4-8

     WSiP

     Lis M., Kąkolewski K., Plumiska-Mieloch A., Kalwat W., Szlanta P., Zawistowski A.

     16/SP 2022/2023

     Klasy  

     IV- VI

     Język angielski

     Brainy 4, 5, 6

     (4) 831/1/2017

     (5) 831/2/2018

     (6) 831/3/2019

     Macmillan Education Brainy

     Beare N.

     17/SP 2022/2023

     Klasy

     VII - VIII

     Język angielski

     Brainy 7, 8

     (7) 831/4/2020

     (8) 831/5/2021

     Macmillan Education Brainy

     McBeth C.

     18/SP 2022/2023

     Klasy IV

     Język niemiecki

     Wir smart 1. Język niemiecki dla klasy IV. (podręcznik kupują rodzice)

     827/1/2017

     Program nauczania języka niemieckiego dla klasy 4 LektorKlett

      

     Książek-Kempa E.,  Kubicka A.,

     Wieszczeczyńska E.

     19/SP 2022/2023

     Klasy V

     Język niemiecki

     Wir smart 2  Język niemiecki dla klasy V. (podręcznik kupują rodzice)

     827/2/2018

     Program nauczania języka niemieckiego dla klasy 5 LektorKlett

     Motta G.,

     Książek-Kempa E., Wieszczeczyńska E., Kubicka A., Młynarska O.,

     Sękowska K.

     20/SP

     2022/2023

     Klasy VI

     Język niemiecki

     Wir smart 3 Język niemiecki dla klasy VI. (podręcznik kupują rodzice)

     828/3/2019

     Program nauczania języka niemieckiego dla klasy 6 LektorKlett

     Motta G.,

     Książek-Kempa E., Wieszczeczyńska E., Kubicka A., Młynarska O.,

     Sękowska K.

     21/SP 2022/2023

     Klasy

     VII-VIII

     Język niemiecki

     Mit links! 1, 2

     (7) 795/1/2017

     (8) 795/2/2018

     Pearson/ WSiP

     Kręciejewska E.,

     Lisowska D.,

     Serzysko C., Sekulski B.

     22/SP 2022/2023

     Klasy

     IV-VI

     Matematyka

     Matematyka wokół nas

     (4) 787/1/2020

     (5) 787/2/2018

     (6) 787/3/2019

     Program nauczania matematyki

     WSiP

     Lewicka H.,

     Kowalczyk M.

     23/SP

     2022/2023

     Klasy

     VII-VIII

     Matematyka

     Matematyka wokół nas

     (7) 787/4/2020

     (8) 787/5/2018

     Program nauczania matematyki

     WSiP

     Kokiernak-Jurkiewicz E., Wójcicka M., Drążek A., Duvnjak E.

      

     24/SP 2022/2023

      

     Klasy IV

      

     Przyroda

      

     Przyroda kl. 4

      

     893/2017

      

     Program nauczania przyrody

     WSiP

     Gromek E., Kłos E.,

     Kofta W., Laskowska E.,

     Melson A.

      

     25/SP

     2022/2023

     Klasy

     V-VI

     Biologi

     Biologia 5, 6

     (5) 862/1/2018

     (6) 862/2/2019

     Program nauczania biologii

     WSiP

     Jastrzębska E., Kłos E., Pyłka-Gutowska E,

     Kofta E.

     26/SP 2022/2023

     Klasy

     VII-VIII

     Biologia

     Biologia 7 Biologia 8

     (7) 862/3/2017

     (8) 862/4/2018

     Program nauczania biologii

     WSiP

     Jastrzębska E., Kłos E.,

     Pyłka-Gutowska E.,  Kofta W., Michalik A.

     27/SP 2022/2023

     Klasy

     VII-VIII

     Chemia

     Chemia Nowej Ery

     (7) 785/1/2017

     (8) 785/2/2018

     Program nauczania Chemii

     Nowa Era

     Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.

     28/SP 2022/2023

     Klasy

     VII-VIII

     Fizyka

     Świat fizyki 7,8

     (7) 821/1/2017

     (8) 821/2/2018

     Program nauczania fizyki

     WSiP

     Sagnowska B.

     29/SP 2022/2023

     Klasy

     V-VIII

     Geografia

     Geografia 5,6,7,8

     (5) 890/1/2018

     (6) 890/2/2019

     (7) 890/3/2017

     (8) 890/4/2018

     Program nauczania geografii

     WSiP

     Głowacz A.,

     Lechowicz A.,

     Lechowicz M., Stankiewicz P.

     30/SP 2022/2023

     Klasy

     IV-VII

     Muzyka

     Klucz do muzyki 4,5,6,7

     (4) 858/1/2017

     (5) 858/2/2018

     (6) 858/3/2019

     (7) 858/4/2017

     Program nauczania muzyki

     WSiP

     Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K., K. Sołtysik A.

     31/SP 2022/2023

     Klasy

     IV-VII

     Plastyka

     Plastyka 4,5,6,7

     (4) 779/1/2017

     (5) 779/2/2018

     (6) 779/3/2019

     (7) 779/4/2017

     Program nauczania plastyki

     WSiP

     Stopczyk S. K.,

     Neubart B.,

     Chołaścińska J.,

     Janus-Borkowska K.

     32/SP 2022/2023

     Klasy

     IV-VIII

     Informatyka

     Informatyka 4,5,6,7,8

     (4) 807/1/2020

     (5) 807/2/2018

     (6) 807/3/2019

     (7) 807/4/2020

     (8) 807/5/2018

     Program nauczania informatyki

     WSiP

     Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I.,

     Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M.

     33/SP 2022/2023

     Klasa IV

     Technika

     Bądź bezpieczny na drodze. Technika. Karta rowerowa.

      

     850/1/2017

     Bądź bezpieczny na drodze. Technika. Karta rowerowe. Klasy 4-6

     WSiP

     Bogacka-Osińska B.,  Łazuchiewicz D.

     34/SP 2022/2023

     Klasy

     V-VI

     Technika

     Technika na co dzień 5-6

     850/2/2017

     Technika na co dzień

     WSiP

     Bubak E., Królicka E., Duda M.

     35/SP 2022/2023

     Klasy

     IV-VIII

     Wychowanie fizyczne

      

     ISBN 978-83-64825-49-1

     "Wartości i aktualizacje"
     Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej/

     Wyd. Korepetytor 

     Romanowska A.

     36/SP 2022/2023

     Klasy IV

     Religia

     Jestem chrześcijaninem
     (podręcznik kupują rodzice)

     AZ-21-01/10-WA-3/13

      

     Wyd. Katechetyczne

     ks. Czyżewski M.,

     ks. Polny M., 

     Kornacka D.

     37/SP 2022/2023

     Klasy V

     Religia

     Bóg nas szuka
     (podręcznik kupują rodzice)

     AZ-21-01/18-WM-2/20

     Wyd. Katechetyczne

     ks. Czyżewski M.,

     ks. Polny M., 

     Kornacka D., Małek M.,

     ks. Bielinowicz A., Kołakowska M.

     38/SP 2021/2022

     Klasy VI

     Religia

     Jezus nas zbawia

     (podręcznik kupują rodzice)
      

      

     Wyd. Katechetyczne.

     ks. Czyżewski M.,

     ks. Polny M., 

     Kornacka D., Małek M.,

     Orzoł K., Adamiec D.,

     s. Ujazdowska M    

     39/SP 2022/2023

     Klasy VII

     Religia

     Kościół wskazuje nam drogę
     (podręcznik kupują rodzice)

      

     Wyd. Katechetyczne

     ks. Czyżewski M., 

     ks. Polny M., 

     Kornacka D., Małek M.,

     ks. Bartnikowski M.,

     ks. Patejuk K.

     40/SP 2022/2023

     Klasy VIII

     Religia

     Ty ścieżkę życia mi ukarzesz
     (podręcznik kupują rodzice)

     AZ-32-01/10-WA-1/13

     Wyd. Katechetyczne

     ks. Tomasik P.,

     ks. Przybylski M.,

     Rayzacher-Majewska A.,

     s. Ujazdowska M.

     41/SP 2022/2023

     Klasy

     IV-VIII

     Klub świetlicowy

      

      

     Program pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy 2022-2023

     Nauczyciele świetlicy

     42/SP 2022/2023

     Klasy VIII

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     Edukacja dla bezpieczeństwa 8

     923/2018

     Program nauczania EDB

     WSiP

     Breitkopf B., Czyżow D.

     43/SP 202/2023

     Klasy VIII

     Wiedza o społeczeństwie

     Wiedza o społeczeństwie 8

     924/2018

     Program nauczania WOS

     WSiP

     Krzesicki P., Kur .P,

     Poręba M.

     44/SP 2022/2023

     Klasy

     IV-VIII

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Moje dorastanie 4,5,6,7,8

      

     Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie.

     Wyd. Taurus Edukacja i Kultura

     Strzemieczna B.

     45/SP 2022/2023

     Klasy

     VII-VIII

     Doradztwo zawodowe

      

      

     Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

     Nauczyciel doradztwa zawodowego

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych