• Informacje

    • Harmonogram rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

     na rok szkolny 2022/2023

     Postępowanie rekrutacyjne do klasy I w szkole podstawowej

     Data

     Etap rekrutacji/ czynność rodzica

     Od

     Do

     14.02.2022 r.

     18.02.2022 r.

     Zgłoszenie ucznia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

     21.02.2022 r.

     25.02.2022 r.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     28.02.2022 r.

     04.03.2022 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

     15.03.2022 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     15.03.2022 r.

     17.03.2022 r.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     18.03.2022 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      

      

      

      

      

     Procedura odwoławcza

     18.03.2022 r.

     24.03.2022 r.

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

     Postępowanie uzupełniające do klas I w szkole podstawowej

     06.04.2022 r.

     12.04.2022 r.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

     13.04.2022 r.

     20.04.2022 r.

     Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

     25.04.2022 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     25.04.2022 r.

     27.04.2022 r.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     28. 04. 2022 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • Galeria zdjęć

   brak danych