• Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci

    • O projekcie

      

     Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”

      

     Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.05.2020

      

     Cel projektu:

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz ukształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 670 uczniów i 91 nauczycieli z 8 Szkół Podstawowych, z terenu 4 gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, indywidualizacji w nauczaniu oraz nauczania metodą eksperymentu. Ponadto, projekt obejmuje swoim zakresem wyposażenie 8 Szkół Podstawowych w sprzęt do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i pozostały sprzęt niezbędny do prowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć (m.in. z zakresu druku 3D z elementami projektowania, z zakresu programowania i robotyki – w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez szkoły).

      

     Obszar realizacji projektu:

     Projekt realizowany jest na terenie czterech gmin województwa warmińsko – mazurskiego:

     • Gmina Orzysz,
     • Gmina Kiwity
     • Gmina Stawiguda,
     • Gmina Gietrzwałd.

      

     Formy wsparcia nauczycieli:

     • szkolenia z zakresu prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach innowacyjnego projektu „Umiem się uczyć”  – nauczanie dzieci jak się uczyć i jak to robić efektywnie,
     • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC (Theory Of Constraints – tłumacz. z j. ang.: Teoria Ograniczeń) – nauczanie oparte na wykorzystaniu zestawów eksperymentalnych na bazie wyposażenia pracowni biologii, chemii, fizyki i pracowni przyrodniczej,
     • warsztaty  z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przygotowanie do prowadzenia warsztatów psychologii motywacji,
     • warsztaty z zakresu technik multimedialnych.

      

     Formy wsparcia uczniów:

     • Warsztaty Efektywnej Nauki wraz z wyjazdem aktywizacyjnym do Centrum Nauki,
     • warsztaty z zakresu robotyki i programowania na bazie zestawów klocków edukacyjnych,
     • warsztaty z zakresu druku 3D z elementami projektowania,
     • zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o naukę metodą eksperymentu,
     • warsztaty integracji sensorycznej ,
     • warsztaty z zakresu psychologii motywacji,
     • zajęcia wyrównawcze i wspierające z matematyki i języka  obcego, warsztaty bezpieczeństwa w sieci.

      

     Wsparcie dla szkół – zakup sprzętu i wyposażenia:

     Ważnym elementem projektu jest wyposażenie biorących udział w projekcie Szkół Podstawowych. Szkoły otrzymają m.in.:

     • sprzęt doświadczalny do nauki metodą eksperymentu (zestawy eksperymentalne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperymentalne) – wyposażenie pracowni biologii, chemii, fizyki i pracowni przyrodniczych,
     • sprzęt do nauki druku 3D z elementami projektowania (drukarki 3D, stacje graficzne, oprogramowanie do druku i projektowania 3D),
     • sprzęt do nauki robotyki i programowania w oparciu o zestawy klocków edukacyjnych (zestawy do budowania i programowania robotów o wielu funkcjonalnościach, wyposażone w różnego typu sensory),
     • sprzęt do integracji sensorycznej,
     • wyposażenie do prowadzenia warsztatów motywacyjnych.

      

     Źródło finansowania:

     Wsparcie w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

     Wartość projektu: 5 163 238,95 zł
     Wartość dofinansowania projektu: 4 900 521,95 zł

 • Galeria zdjęć

   brak danych