• TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

      

     TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
      

      

     • 16 maja 2022 r.- 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami , z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających
      od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski należy składać od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.
     • 1 czerwca 2022 r.- 13 czerwca 2022 r.- przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych
      ( II termin- do 17 czerwca-
      dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)
     • I termin do 15 czerwca 2022 r.; II termin do 20 czerwca 2022 r.- podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych
     • 24 czerwca 2022 r.- 13 lipca 2022 r.- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie
      o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
     • 20 lipca 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
     • 24 czerwca 2022 r.- 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
      do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
     • 25 lipca 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
     • do 27 lipca 2022r.- opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

      

      

                                                                                             Rekrutacja uzupełniająca:

      

     • 26 lipca 2022 r.-  5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
      i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
     • 26 lipca 2022 r.- 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych wraz z dokumentami (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
     • 1 sierpnia 2022 r.- 3 sierpnia 2022 r.- przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych
     • do 4 sierpnia 2022 r.- podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych
     • 16 sierpnia 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
     • 26 lipca 2022 r.- 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00- potwierdzenie woli przyjęcia
      w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
      o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
      o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
     • 19 sierpnia 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • Galeria zdjęć

   brak danych