• Innowacja Szachowa w Naszej Świetlicy

    16.09.2021 14:47

    Innowacja pedagogiczna „W świetlicy się nie nudzimy, bo szachy lubimy”
    została opracowana przez Małgorzatę Kuźmicką wychowawcę świetlicy.

    Program innowacji skierowany jest do chętnych uczniów klas I-III uczęszczających do
    świetlicy szkolnej. Realizowany będzie od września 2021 do czerwca 2022r. Innowacja została
    opracowana zgodnie z założeniem MEN, aby szachy były na zajęciach w każdej szkole. Gra w
    szachy posiada walory nie tylko zabawowe, ale również edukacyjne, co jest potwierdzone
    naukowo jak i w praktyce.

    Cele innowacji:
    – wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwoju emocjonalnego i
    intelektualnego
    – zwiększenie umiejętności samodzielnego i logicznego myślenia, rozbudzanie
    kreatywności, wyobraźni przestrzennej oraz pamięci wzrokowej
    – kształtowanie ważnych cech osobowości, takich jak: odpowiedzialność, odwaga, intuicja,
    zdrowa rywalizacja, postępowanie według zasad fair play,
    – rozwijanie u uczniów koncentracji, determinacji, cierpliwości oraz poczucia własnej
    wartości i wiary we własne możliwości.

   • Akcja zdrowo i sportowo

    14.09.2021 10:20


     

    W roku szkolnym 2021/2022 nasza świetlica uczestniczy w akcji Zdrowo i Sportowo, wspólnie:
    - nauczymy się jak budować nawyki aktywności fizycznej,
    - pokażemy, że sport jest świetną zabawą, ale też uzupełnieniem tematycznym innych zajęć,
    - zapewnimy dzieciom odpowiednią dawkę i jakość ruchu,
    - zdobędziemy wiedzę z zakresu wpływu odżywiania, odpoczynku i higieny na zdrowie człowieka.

    Cele akcji Zdrowo i Sportowo
    Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.
    Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.
    Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.
    Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.
    Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

   • Jesienne prace

    14.09.2021 09:17
   • Kolorowe zabawy ruchowe

    10.09.2021 09:13

     

    W naszej świetlicy organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania

    jak i zamiłowania każdego dziecka. Odbywają się u Nas zajęcia plastyczne, muzyczne,

    czytelnicze oraz sportowe, które kształtują w młodych ludziach zamiłowania do kreatywnego

    spędznia czasu wolnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci spędzają

    dużo czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

   • ŚWIETLICA ZAPRASZA!

    01.09.2021 13:04
 • Galeria zdjęć

   brak danych