• Pierwsze spotkanie z chemią
     • Pierwsze spotkanie z chemią

     • W ramach projektu „Pierwsze spotkanie z chemią" drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi Filia w Bartągu uczestniczyli w warsztatach naukowych, w trakcie których mieli możliwość po raz pierwszy przeprowadzić reakcje chemiczne oraz poznać różne pojęcia z zakresu chemii oraz fizyki pod okiem Pani Marty Ambrosewicz – Walacik.

      Podczas pierwszego spotkania tematycznego przedstawiono wpływ cukru na zdrowie i rozwój młodego organizmu, wyjaśniono właściwości tego składnika pożywienia, jak również jego wpływ na zmianę gęstości i ciężaru roztworów przygotowanych z jego różnym dodatkiem. Co więcej, uczniowie uczestniczący w zajęciach poznali definicję pojęcia roztwór nasycony, stężenie, itp. oraz samodzielnie wykonali wieżę cukrową składającą się z barwnych roztworów o zróżnicowanym dodatku, jak również tęcze w pipecie.

      Drugie spotkanie poświęcono właściwościom skrobi, źródłom jej pochodzenia oraz wpływie tego wielocukru na kondycję i zdrowie człowieka. Uczniowie poznali pojęcie wielocukru, budowę skrobi oraz definicję procesu termicznego tego składnika – kleikowania. Następnie każdy z uczestników został zapoznany z mechanizmem próby jodowej, po czym samodzielnie, wykorzystując jodynę, oznaczył zawartość skrobi w różnych produktach spożywczych.

       Projekt „Pierwsze spotkania z chemią” Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Dzieci „Nad Łyną” został dofinansowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego nr 1 „Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda”.

      Koordynator projektu w szkole – Agnieszka Anna Dziemianowicz.

    • Nie na marne
     • Nie na marne

     • Klasa 4c i 4d bierze udział w projekcie organizowanym przez Bank Żywności w Olsztynie „Pomarańczowa Szkoła”. Z okazji Światowego Dnia Niemarnowania Żywności na godzinie wychowawczej została przeprowadzona lekcja pt. „Nie na marne”. Celem zajęć było uświadomienie uczniom skali marnowania żywności na świecie i w Polsce, poznanie przyczyn marnowania żywności oraz sposobów na ich zmniejszenia. Uczniowie poznali powody, dla których jedzenie jest wyrzucane na różnych etapach swojej wędrówki od producenta do konsumenta. Na koniec warsztatów uczniowie spisali katalog dobrych praktyk w domu i na zakupach które mają przyczynić się do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia w ich domach. Zajęcia odbyły się 19-20 października.

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

     • Od 26.10.2020 do 08.11.2020 uczniowie klas I-III pracują bez zmian w trybie stacjonarnym (w Filii w Bartągu), natomiast uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Uczniowie tych klas będą pracować wg obowiązującego od 1.09.2020 planu lekcji. Ze względu na specyfikę i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych zajęć lekcja będzie trwała 35 minut, natomiast pozostała część zajęć (10 minut) zostanie przeznaczona na indywidualne konsultacje z uczniami. Bardzo proszę o bieżące zapoznawanie się z wiadomościami, ogłoszeniami w dzienniku elektronicznym lub na stronie internetowej szkoły.

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

      Monika Markowicz

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi Z dnia 21.10.2020 r. października 2020r.

     •  

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi  w dniu 21  października 2020 r. została powiadomiona przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, że u jednego z uczniów  Szkoły ujawniono pozytywny wynik testu na obecność Covid-19.

      O zaistniałej sytuacji powiadomiono organ prowadzący szkołę  i niezwłocznie podjęto działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.

      Wszystkie podjęte działania są środkami zapobiegawczymi, a sytuacja cały czas jest monitorowana.

      Prosimy o zachowanie spokoju.

      W związku z wystąpieniem na terenie szkoły zachorowania na Covid – 19 i  zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w dniach od 22 października 2020r. (czwartek) do 26 października 2020r. (poniedziałek , włącznie)  rozpoczynamy nauczanie hybrydowe. 

      Klasa IVC będzie przebywać na kwarantannie i do poniedziałku przechodzi na nauczanie zdalne.

      Wszystkie klasy I - III z  budynku szkoły w Bartągu pracują stacjonarnie na terenie szkoły, zgodnie z obowiązującym planem.

      Klasy IVA, IVB, IVD, VA, VB, VIA, VIB, VIC, VID, VIIA, VIIB, VIIC, VIIIA, VIIIB w budynku szkoły w Rusi pracują stacjonarnie.

       

      Drodzy Uczniowie!  Życzę Wam zdrowia i hartu ducha. Wykorzystajcie ten czas na ćwiczenia i utrwalanie wiadomości i umiejętności pracy zdalnej.

       

      Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie www szkoły i ponowne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi podczas nauki zdalnej.  We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z sekretariatem szkoły. 

       

      Dyrektor Szkoły

      Monika Markowicz

       

    • BohaterOn
     • BohaterOn

     • 15 października uczniowie klasy 4A wzięli udział w BohaterOn-ie.

      Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

      Uczniowie poznali historię powstańców warszawskich. Dowiedzieli się, że 1 sierpnia 1944 r. na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" o godzinie 17 bohaterska ludność Warszawy chwyciła za broń, aby ze stolicy wygnać znienawidzonego okupanta. Powstanie, które miało trwać kilka dni, trwało 63. Zginęły setki tysięcy cywilów. Dzisiaj oddajemy hołd ludziom, którzy poświęcili swoje życie za kawałek wolności. Nasi uczniowie pragną z całego serca podziękować bohaterom. Prace naszych uczniów zostaną odesłane do powstańców Warszawy. Młodzież pamięta! Cześć i chwała bohaterom!

      Koordynator – Adrianna Jóźwiak

     • „Z matematyką przez Ruś”

     • Dnia 09.10.2020 r. w naszej szkole zostały ogłoszone wyniki konkursu matematycznego „Z matematyką przez Ruś”, dofinansowanego z fundacji mBanku.

      Uczniowie otrzymali nagrody główne za zajęcia  miejsc I-III wraz z medalami oraz przyznano nagrody za wyróżnienie.

      Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Gratuluję finalistom !!!

    • Szkoła w Chmurze
     • Szkoła w Chmurze

     • Nasza szkoła dołączyła do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.

      Udział w programie potwierdzony został oficjalnym certyfikatem Microsoft oraz tabliczką “Szkoła w Chmurze Microsoft”.

      Szkoła w Chmurze Microsoft to:

      - Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami. - Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów. - Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

      Korzyści z udziału w programie: - dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft, -dołączenie do ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools, - wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft - zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół), - dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Community.

     • Pomarańczowa Szkoła

     • Z radością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu #PomarańczowaSzkoła,  który  realizowany jest przez #BankŻywnościwOlsztynie

      Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

      Przedsięwzięcie realizowane przez Bank Żywności w Olsztynie ma na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami – żywnościowymi i opakowaniowymi, ratowania żywności przed zmarnowaniem, edukacji w zakresie ochrony przyrody poprzez edukowanie nt. proekologicznego, prośrodowiskowego stylu życia i odżywiania.

      Celem projektu jest również jak najszersza edukacja w zakresie niemarnowania żywności, ograniczania opakowań, życia w zgodzie z poszanowaniem środowiska i wpływu ww. aspektów na życie i zdrowie całych społeczeństw.

      Zachęcamy do śledzenia postów i czynnego uczestnictwa w projekcie.

     • XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY

     • XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY

      "Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ" "Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ"

      W tym roku szkolnym, w związku z sytuacją epidemiczną,

      1. etapy konkursów zostaną przeprowadzone w formie zdalnej na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl

      2. etap zostanie przeprowadzony w szkole

      3. etap, finał ogólnopolski, w wybranym przez ucznia i jego rodziców ośrodku akademickim.

      TERMINY

      "Z ortografią na co dzień"

      - 20 października- ostatni dzień rejestracji konkursowej; - 24 października-

      1. etap konkursu; - 12 stycznia 2021-

      2. etap konkursu; - maj 2021- finały;

      "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

      2 listopada 2020- ostatni dzień rejestracji konkursowej; - 7 listopada 2020-

      1. etap konkursu; - 11 stycznia 2021-

      2. etap konkursu; - maj 2021- finały;

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

     • Rajd pieszy

     • 26 września 2020r po półrocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 rodzice i uczniowie ze Szkolnego Koła PTTK wyruszyli na pierwszy w tym roku szkolnym rajd pieszy. Trasa wiodła z plaży w Rusi przez Rezerwat Las Warmiński. W milej atmosferze i promieniach słońca przemierzyliśmy 11 km obserwując uroki warmińskiej przyrody. Po drodze Pan Marcin Dublaszewski ogłosił konkurs fotograficzny na wykonanie ciekawego zdjęcia z naszej wędrówki. Wyniki konkursu poznamy niebawem. Po 4 godzinach zmeczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domów. Zapraszamy na kolejne weekendowe wędrówki.

    • Gala Wolontariatu Caritas
     • Gala Wolontariatu Caritas

     • W dniu 10 października 2020 roku, miała miejsce Gala Wolontariatu Caritas. Wydarzenie to było wpisane w obchody 30 lecia Caritas Polska. W związku z pandemią spotkanie wolontariuszy z całej Polski odbyło się on line. Wzięli w nim udział także członkowie naszego Szkolnego Koła Caritas. W specjalnie zaprojektowanych i moderowanych wirtualnych pokojach, uczestniczyli w webinariach, oraz współpracowali z Wolontariuszami z innych diecezji. Celem było zdobycie nowej wiedzy i świeżego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, poznania osób, które chcą i potrafią zmieniać świat. Gościem specjalnym był Jaś Mela, podróżnik i społecznik, pierwszy niepełnosprawny zdobywca obu biegunów.Opiekun SKC w Rusi, Marcin Dzieńkowsk

    • Certyfikat Szkoły Zd@(o)lnej
     • Certyfikat Szkoły Zd@(o)lnej

     • 9 października w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim zostały wręczone nagrody i certyfikaty za udział w Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki. Certyfikat Szkoły Zd@(o)lnej z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Marka Nowackiego, odebrała Dyrektor Szkoły  Monika Markowicz.

      Uczniowie naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym brali udział w Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki. Zostaliśmy nagrodzeni za wykonanie takich zadań, jak:

      1. “MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK” – I miejsce
      2. „W KLASOWEJ GALERII SZTUKI”  -II miejsce
      3. “SZTAFETOWA ROZGRZEWKA” –wyróżnienie
      4. DOMOWE WYKOPALISKA
      5. Z DAWNYCH LIST PRZEBOJÓW

      Dziękuję uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w zadania – szkolny koordynator konkursu Aleksandra Jaszczanin

     • eTwinning p.t. "Łącz Kropki"

     • Klasa 1E uczestniczy w projektach eTwinning, których założeniem jest krajowa i międzynarodowa współpraca szkół i nauczycieli. Uczniowie klasy 1E we wrześniu w zrealizowali projekt eTwinning p.t. "Łącz Kropki" z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki. Projekt przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat; Jego głównym celem było pokazanie, że każda osoba może być kreatywna, a prosta kropka może sprawić, że odkryjemy w sobie niezwykłe pokłady twórczej inwencji. Uczniowie szkół partnerskich wspólnie stworzyli książeczki, e-booki, bajki o kropce oraz albumy z pracami plastycznymi o swoich talentach, natomiast nauczyciele dzielili się pomysłami na twórcze działania i wymieniali doświadczeniami. Projekt został nagrodzony przez Krajowe Biur eTwinning- Krajową Odznaką Jakości a uczniowie otrzymali Uczniowskie Odznaki Jakości.

     • Karta rowerowa

     • Dnia 1 października odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klas V najpierw rozwiązywali test składający się z 15 pytań, potem odbył się egzamin praktyczny.

     • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • 2 października w naszej szkole obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. To wydarzenie jest obchodzone co roku w pierwszy piątek października. Uczniowie brali udział w zabawach dotyczących tabliczki mnożenia. Rozwiązywali przykłady na czas, a najlepsi otrzymali dyplomy.

     • X Światowy DzieńTabliczki Mnożenia

     • W piątek, 2 października, klasa 3b obchodziła X Światowy DzieńTabliczki Mnożenia. Podczas zabaw grupowych i interaktywnych uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z tej dziedziny. Zajęcia wzbudziły wiele emocji i wywołały uśmiech na twarzach, jak na " Dzień Uśmiechu " przystało

     • Rola książki w rozwoju dziecka

     • 30 września w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi, w Filii w Bartągu,  odbyło się spotkanie dla rodziców oraz dzieci, pod hasłem „Rola książki w rozwoju dziecka” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na spotkaniu prócz zbawiennego wpływu książki
      i czytania na harmonijny rozwój dziecka, poruszono problem nadmiernego używania urządzeń elektronicznych przez dzieci i idące za tym konsekwencje.  Omówiono jak wspierać dziecko 
      w budowaniu  motywacji do czytania i poczucia kompetencji w tej dziedzinie. Spotkanie połączone z kiermaszem taniej książki, poprowadziła Agnieszka Szatkowska, nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły. W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się nauczycielki, Martyna Suchoparska oraz Alicja Korjat.

     • Uwaga!

     •  

      W dniu 2 października 2020 roku (piątek) przystanek komunikacji gminnej przy stacji PKP Bartąg na ul. Gietrzwałdzkiej zostanie przeniesiony na skrzyżowanie ul. Nad Łyną i Gietrzwałdzkiej.

      Zmiana przystanku obowiązuje tylko w dniu jutrzejszym tzn. piątek 02.10.2020 r.

  • Galeria zdjęć

    brak danych