• Komunikat

     • Szanowni Rodzice,

      W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w pierwszym etapie edukacyjnym informujemy, że od 1 do 12 marca 2021 r. lekcje dla uczniów klas 1-3 w naszej szkole odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy platformy MS Teams w czasie rzeczywistym, tj. zgodnie z zatwierdzonym planem lekcji, przy czym jedna jednostka lekcyjna nie będzie dłuższa niż 30 minut. W przypadku braku możliwości dołączenia ucznia do lekcji w czasie rzeczywistym materiał do nauki zdalnej zostanie przekazany uczniowi w kontakcie nauczyciela z rodzicem za pomocą dziennika Librus.

      W tym okresie na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w świetlicy dla tych uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      W przypadku potrzeby użyczenia sprzętu dziecku na ten okres prosimy o jak najszybszą informację w formie elektronicznej na adres: sprus@stawiguda.pl 

      Szczegóły, dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego, zostaną opublikowane na stronie www szkoły, prosimy też o bezpośredni kontakt z wychowawcami klas.   

              

      Z poważaniem

      Monika Markowicz

      Dyrektor szkoły    

       

     • Projekt eTwinning "Bee happy"

     • 10 lat. Tyle maksymalnie może przetrwać życie na ziemi po wyginięciu ostatniej pszczoły. Te owady to aktualnie najbardziej potrzebni mieszkańcy naszej planety. Bez nich nie ma roślin, owoców, warzyw, życia. Prawdziwy problem polega jednak na tym, że to życie pszczół coraz częściej jest zagrożone, a ich populacja na świecie zmniejsza się drastycznie z roku na rok. Udział w projekcie eTwinning "Bee happy" ma pokazać uczniom kl. 1e i 4c jak niesamowite i wartościowe są te małe, niepozorne owady.

    • Konkurs na Najładniejszą Dekorację Drzwi Klasowych- ogłoszenie wyników
     • Konkurs na Najładniejszą Dekorację Drzwi Klasowych- ogłoszenie wyników

     • Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na

      Najładniejszą Dekorację Drzwi

      do swojej klasy. Wszystkie prace były barwne, pomysłowe i odzwierciedlały trud włożony w przyozdobienie wejścia do klas. Komisja wyłoniła jednak następujących zwycięzców:

      I miejsce- klasa IIIa

      II miejsce ex aequo- klasy IId i IIId

      III miejsce- klasa Ie

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Nagrody dla klas zostaną wręczone po powrocie do nauki w szkole.

      Iwona Góralczyk

      Martyna Suchoparska

     • Konkurs walentynkowy

     • Z okazji obchodów walentynkowych 14 lutego 2021r. ogłaszamy 2 konkursy dla klas I- III:

      -konkurs na „Najładniejszą dekorację walentynkową na drzwiach klasy"-konkurs na „Najpiękniejszy Wiersz Walentynkowy"

      Regulamin konkursu Najładniejszej dekoracji walentynkowej na drzwiach klasy:

      1. Uczestnicy konkursu - uczniowie/dzieci klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Bartągu

      2. Celem konkursu jest:

      - rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia;

      - wyłanianie talentów plastycznych;

      - dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego tradycji ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań drugiej osoby;

      - wskazywanie uczniom/dzieciom właściwego znaczenia pojęcia: miłość.

      3.Jury ocenia estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość

      4. 15 lutego zwycięska klasa otrzyma słodkości i dyplomy

      Regulamin konkursu Najpiękniejszy Wiersz Walentynkowy:

      1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce walentynkowej, wiersz należy dostarczyć wydrukowany na komputerze.

      2. Celem konkursu jest zachęcenie do twórczości poetyckiej.

      4. Każdy uczeń może dostarczyć tylko 1 wiersz, należy pamiętać o podpisaniu wiersza.

      5. Miejsca (I, II, III) - przewidziane nagrody niespodzianki.

      Zwycięzcy konkursu otrzymują ocenę celującą z języka polskiego.

      6. Organizator przewiduje umieszczenie wierszy na stronie internetowej szkoły.

      7. Kryteria oceny: piękno słowa; poprawna kompozycja wiersza; oryginalność i pomysłowość twórcza.

      8.Wiersze należy dostarczyć do 15 lutego 2021r.(poniedziałek) do wychowawców klas.

      9.Wyniki ogłosimy 16 lutego 2021

       

      Szkolni koordynatorzy:

      Iwona Góralczyk i Martyna Suchoparska

     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • Uczniowie kl. 4c biorą udział w projekcie eTwinning: "Cyberbezpieczniacy w Escape Room".

      Uczniowie podczas różnych zadań projektowych poznają podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Przed wejściem do pokoi zagadek, uczniowie wykonali quiz sprawdzający ich wiedzę nt. bezpiecznego korzystania z Internetu.

      Kolejnym zadaniem było wcielenie się w rolę detektywów. Uczniowie w Escape Room rozwiązywali różne zagadki. Korzystając z możliwości pracy w grupach na Teams, mogli samodzielnie szukać odpowiedzi na zaszyfrowane pytania, wyjaśniać zagadki i szukać tropów dających rozwiązanie tajemnic odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

      Link do Escape Room: https://view.genial.ly/6015d0e91bd3060d78c62ccb/game-breakout-etwinning-escape-room

      Link do quizu:https://quizizz.com/admin/quiz/60214ccf9cc280001b939c07

     • KLASA 3e w świecie robotów

     • 3 lutego, na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie klasy 3e dowiedzieli się, co to są roboty humanoidalne.Poznali najciekawsze modele oraz ich możliwości. Przeszli prawdziwy test kreatywności, wykonując własne projekty.Tworzenie robotów według własnego pomysłu sprawiło uczniom wiele radości.Bardzo dziękuję za wzorowe przygotowanie się uczniów do lekcji i przyniesienie potrzebnych materiałów.Beata Giak

    • KONKURS PLASTYCZNY “GDY DOM STAJE SIĘ CAŁYM ŚWIATEM” DLA KLAS IV- VIII
     • KONKURS PLASTYCZNY “GDY DOM STAJE SIĘ CAŁYM ŚWIATEM” DLA KLAS IV- VIII

     • Organizatorzy: Adrianna Jóźwiak, Małgorzata Waga

       

      Cel konkursu: Zainspirowanie do działalności twórczej, oraz zachęcenie do podzielenia się przeżywanych emocji związanych z lockdawnem. Pokrzepienie małych serc w trudnym czasie pandemii.

       

      Regulamin konkursu:

       

       

      1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Rusi.
      2. Tematem prac konkursowych jest “Gdy dom staje się całym światem”. Prace plastyczną można wykonać dowolną techniką.
      3. Chętni uczniowie przesyłają swoje prace w formie zdjęć lub skanów do 21.02.2021r. na adres  jozwiak@stawiguda.pl lub waga@stawiguda.pl
      4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły, na portalu Librus oraz Facebook szkoły do dnia 24.02.2021r.
      5. Nagrodzone zostaną 3 najładniejsze prace , pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
      6. Oceniać prace będzie jury w składzie: Adrianna Jóźwiak i  Małgorzata Waga – organizatorki konkursu
      7. Autor pracy wyraża zgodę na publikację zdjęcia pracy oraz swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły  i Facebooku szkoły.

       

  • Galeria zdjęć

    brak danych