• Projekt Power

    • Drodzy Uczniowie klas 6 i 7!

     Rozpoczynamy rekrutację do udziału w ponadnarodowej mobilności uczniów w ramach przedsięwzięcia „Młodzi odkrywcy Europejskiego dziedzictwa kulturowego”, realizowanego w ramach projektu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

     Rekrutacja odbędzie się w terminie od 13 maja do 19 maja 2022 roku do godz. 14:00.

      

     Uczniowie zakwalifikowani i uczniowie z listy rezerwowej będą ZOBOWIĄZANI do wzięcia udziału w 35 godzinnych kursach przygotowawczych: język angielski, podstawy włoskiego/portugalskiego,  zajęcia kulturowe, geograficzne, historyczne, psychologiczno-pedagogiczne, BHP, spotkanie z policjantem w miesiącach czerwiec, ostatni tydzień sierpnia i początek września – udział w zajęciach będzie obowiązkowy.

      

     Wszystkie zajęcia odbywać się będą po lekcjach w budynku szkoły w Bartągu. Daty i godziny zostaną podane po zakończonej rekrutacji.

      

     Po powrocie będziecie ZOBOWIĄZANI do wzięcia udziału w działaniach promujących Projekt Power i w spotkaniach organizowanych przez naszą szkołę pozwalających na dzielenie się rezultatami projektu z uczniami naszej szkoły i przedstawicielami innych organizacji.

      

     Proszę abyście przemyśleli swoją gotowość do wzięcia udziału w działaniach w ramach Projektu. Wyjazd będzie wartościowy i atrakcyjny, ale wymaga od Was odpowiedzialności za nałożone na Was zobowiązania.

      

     Aby zgłosić swoją chęć do udziału w projekcie należy:

      

     1. Przeczytać REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW w ramach przedsięwzięcia „Młodzi odkrywcy Europejskiego dziedzictwa kulturowego” - i podpisać znajdujące się na końcu OŚWIADCZENIE
     2. wypełnić Kartę Zgłoszenia Ucznia, podpisać ją i złożyć wraz z podpisanym Oświadczeniem w sekretariacie szkoły w Rusi w wyznaczonym terminie.
     3. Przyjść na rozmowę rekrutacyjną – data i godzina zostanie podana po zakończeniu składania Kart Zgłoszeniowych.

      

      

     WAŻNE! KARTA ZGŁOSZENIA MUSI BYĆ WYPEŁNIONA STARANNIE I BEZ BŁĘDÓW – dane w niej zawarte są wprowadzane do wszystkich dokumentów związanych z Waszym wyjazdem.

      

     Paulina Kurowska-Loryńska - Koordynator mobilności

     Dokumenty do pobrania:

     Regulamin-PO-WER_2022.pdf

     Zal.V_karta_zgloszenia-ucznia-do-mobilnosci_PMU.pdf

      

      

      

      

      

     Projekt „Międzynarodowa mobilność uczniów”, to zadania realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

     Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Celem jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy programowej dla wzmocnienia kompetencji kluczowych.

     Mobilność to działania uczniów.

     Nasza szkoła realizuje projekt „Młodzi odkrywcy Europejskiego dziedzictwa kulturowego”

      

     W projekcie PO WER „Young explorer of European cultural heritage - Młodzi odkrywcy Europejskiego dziedzictwa kulturowego” uczestniczyć będzie 30 osobowa grupa uczniów obecnych klas 6 i 7. Projekt trwać będzie 6 miesięcy (od 09.05.2022 do 09.11.2022) a jego głównym przedsięwzięciem będą dwie międzynarodowe mobilności, dwóch 15 osobowych grup uczniów wraz z nauczycielami do szkół partnerskich:

     - Szkoła Podstawowa w Portugalii - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS w Barcelos

     - Szkoła Podstawowa we Włoszech - ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI CAGLIERO w Rzymie

      

     Cele projektu:

     – odkrywanie polskiej, włoskiej i portugalskiej historii, kultury i tradycji w kontekście tworzenia międzykulturowego dialogu,

     – integracja polskiej, włoskiej i portugalskiej młodzieży wokół najważniejszych europejskich wartości,

     – tworzenie trwałych, przyjaznych relacji opartych na otwartości i tolerancji, promocja wielokulturowości,

     – zbliżenie obu kultur, rozwijanie ich relacji poprzez prowadzenie wspólnych inicjatyw edukacyjnych i kulturowych,

     – zwiększenie poziomu pewności siebie uczniów oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez komunikację z zagranicznymi uczniami,

     – rozwijanie zdolności uczniów do pracy w międzynarodowych drużynach.

      

     Koordynatorem projektu jest p. Paulina Kurowska-Loryńska

 • Galeria zdjęć

   brak danych