• Klasa 4A, B i E w Akademii Pana Kleksa

     • Uczniowie klas 4A, B i E podczas lekcji języka polskiego, choć na chwilę mogli przenieść się do Akademii pana Kleksa. Wzięli udział w zajęciach kleksografii i przędzenia liter. Kleksy wyszły znakomite.

     • Warsztaty ogrodnicze w 2D

     • W czwartek 07.10.2021roku w klasie 2D odbyły się warsztaty ogrodnicze przeprowadzone przez pana Piotra Chmielewskiego instruktora do spraw ogrodniczych przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie. Pan Piotr w sposób bardzo ciekawy przekazał uczniom wiele cennych informacji dotyczących uprawy warzyw i owoców rosnących w naszych ogrodach. W ramach warsztatów odbyła się również prezentacja efektownych egzemplarzy owoców i warzyw połączona z degustacją.

     • Zdrowe śniadanie w 2a

     •  

      We wtorek 5.10.2021 r. klasa 2 A zrobiła zdrowe drugie śniadanie. Uczniowie zamiast sałatki owocowej wykonali obrazki z owoców. Były jeże, pieski, sowy, drzewa, plaża, palmy itp. Było zdrowo, wesoło i kolorowo.

     • Warsztaty w Banku Żywności

     • 28 września 2021 r. uczniowie klas 5 C oraz 5 D brały udział w warsztatach:

      • „Mikroświat” dotyczący wykorzystania darów ziemi jako przykładu na odżywianie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu środowiska naturalnego. Uczniowie wykonali las w słoiku.
      • „Zero waste” dotyczący nauki o gotowaniu z pożytkiem „dla zdrowia, portfela i planety” – praktyczny warsztat kulinarny; Uczniowie naszej szkoły podzieleni na grupy przygotowali smaczny deser - pieczone jabłko w sosie czekoladowym ;)

      Udział w akcji jest kontynuacją projektu #pomarańczowaszkoła organizowanym przez Bank Żywności w Olsztynie.

     • Nowy projekt w naszej szkole

     •  

       

      Miło nam poinformować, że nasza szkoła od 1 lipca 2021 r. bierze udział w projekcie grantowym „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Do współpracy w realizacji założeń projektu zaprosiła nas Fundacja „Modrak”. Rolę Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) pełni Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie.

      W ramach przedsięwzięcia wsparciem zostało objętych siedem placówek ogólnodostępnych:

      1. Przedszkole Miejskie Nr 19 w Olsztynie
      2. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Olsztynie
      3. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
      4. Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie
      5. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi
      6. V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie
      7. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Olsztynie

      Głównym zadaniem SCWEW będzie udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

      Wsparcie udzielane przez SCWEW będzie polegało na transferze wiedzy i umiejętności specjalistów szkoły specjalnej do przedszkola/szkół ogólnodostępnych, zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej, przygotowaniu szkoleń i materiałów edukacyjnych, zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej.

      Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/ szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej – budować zasady społeczeństwa włączającego.

      O dalszej współpracy naszej szkoły/przedszkola ze SCWEW w Olsztynie będziemy informować na bieżąco.

      Więcej informacji na temat SCWEW w Olsztynie znajdą Państwo na stronie: www.scwewolsztyn.pl

     • 19. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

     • Dnia 22 września 2021r. uczniowie klasy 6 B oraz 7 D, mieli możliwość uczestnictwa w stacjonarnych zajęciach z okazji 19 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Nasi uczniowie odwiedzili Katedrę Chemii i wzięli udział w zajęciach „Chemię da się lubić" oraz „W świecie niezwykłych gazów: superciężkich, lekkich, zimnych i kolorowych". Warsztaty  przebiegały w formie eksperymentów przy laboratoryjnym stole. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia oraz obserwowali zjawiska chemiczne i fizyczne.

      Monika Kudosz

      Małgorzata Żulewska

    • Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Wirtualne Podróże"
     • Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Wirtualne Podróże"

     • Uczniowie klas 5 a i 5 d rozpoczęli swoją niezwykłą przygodę z WIRTUALNYMI PODRÓŻAMI. Odkrywać świat , poznawać nowych ludzi i ich kulturę, to wszystko jest możliwe dzięki naszym zajęciom.

      Projekt zakłada wykonanie 3 zadań obowiązkowych oraz wybraniu 4 dodatkowych zadań, które będziemy wykonywać przez cały rok szkolny !

       

      #projektnaukawplecaku

     • Mistrzowstwa Kajakarskie - sukces ucznia kl. VIII a

     • Z przyjemnością informujemy o sukcesie sportowym ucznia naszej szkoły Igora Hrynakowskiego z klasy VIII a, który w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 18.09.2021 r. w Warszawie, organizowanych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Kajakowy zdobył złoto (k4 na 2000m) i srebro (k2 na 2000m)

      Gratulujemy Igorowi osiągniętego wyniku i życzymy dalszego wspaniałego rozwoju sportowego !

      Brawo Igor !

     • Taneczny sukces naszych uczniów

     • Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczniowie naszej szkoły Ksawery Nowicki kl. 2e oraz Nadia Panuś kl. 1b w dniu wczorajszym wywalczyli V miejsce w XX Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich w Wieliszewie. To był debiutancki występ pary tanecznej. Nasi uczniowie taniec trenują w Kameralnej Pracowni Tańca gminy Stawiguda - trener Monika Nitkiewicz. Gratulujemy sukcesu!

    • Spis Powszechny
     • Spis Powszechny

     •  

       

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września. Dane są zbierane według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.

       

      Jak jest przeprowadzany?

      Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl

      W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 8:00–20:00, także w sobotę i niedzielę. Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne są stanowiska do samospisu.

      Dane są także zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Czas na samospis jest tylko do momentu, kiedy nie skontaktuje się rachmistrz!

      Cele NSP 2021:

      • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
      • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;
      • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
      • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
      • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

      Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?

      • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
      • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
      • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

       

      Bezpieczeństwo danych

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

       

      Masz pytania? Skontaktuj się:

      Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

      wew. 1 – „Spisz się przez telefon”

      wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

       

      Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępnych jest na stronie: https://spis.gov.pl

     • Słowiańskie Seminarium eTwinning Brno wrzesień 2021

     • W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przez Krajowe Biuro eTwinning, Pani Katarzyna Ogrodowczyk była jednym z zaledwie piętnastu nauczycieli z całej Polski, którzy zakwalifikowali się do udziału w Międzynarodowym Seminarium eTwinning „Slovansky seminar pro ucitele zaku 6-15 let”, które odbywało się w czeskim Brnie, w dniach 9-11 września 2021r.

      Na seminarium przedstawiono nową perspektywą finansową oraz poszerzenie założeń programu Erasmus+, który w rezultacie stał się teraz bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 roku utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji.

      Korelacja między realizacją projektów eTwinning i Erasmus+ jest niezbędna do szkoleń młodego człowieka na jak najwyższym międzynarodowym poziomie - co nasza szkoła realizuje od kilku lat. Dlatego też, w tym wyjątkowym wydarzeniu Pani Katarzyna Ogrodowczyk miała okazję promować naszą szkołę na arenie europejskiej, nawiązać międzyszkolne kontakty międzynarodowe i założyć projekt edukacyjny na platformie eTwinning „RECYCLinG IS in”, w który zaangażuje swoich uczniów.

      Dodatkowo, podczas udziału w seminarium Pani Kasia wymieniła się doświadczeniami z nauczycielami z Czech, Słowacji i Polski oraz nabyła nowe kompetencje związane z edukacją, które będzie wykorzystywać w nowych projektach Erasmus+ i eTwinning.

      Nad tymi pracami czuwali ambasadorzy eTwinning z Polski, Słowacji i Czech. Nasz kraj godnie reprezentowała abasadorka i jednocześnie nauczycielka naszej szkoły Pani Paulina Kurowska Loryńska.

     • „English Special Days”

     • Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „English Special Days”. Projekt będzie realizowany w klasach 2 i 3 na języku angielskim i trwać będzie od 20 września do 31 maja. „English Special Days” to projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”. W klasach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzonych minimum 8 zajęć z wykorzystaniem dowolnego „dnia nietypowego”.

     • Aktywny Powrót do szkoły

     • Z radością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do akcji „Aktywny Powrót do Szkoły” 🚴🏻‍♂️⛹🏻‍♀️🤸🏽‍♂️⛹🏼‍♂️🤾🏼

      Codziennie uczniowie będą realizować zadanie związane z jednym z trzech obszarów: 
      🚴🏻ruch🤸🏽‍♂️,
      🍏zdrowe odżywianie🍉, 
      🧘🏻‍♂️dobrostan 🧘🏻
      ✔️i zaznaczać na specjalnej karcie swoje postępy ✔️.

      Zadania będą umieszczone w obu budynkach naszej szkoły. Kalendarz dostępny będzie u wychowawców. 
      Działanie kierujemy do każdego chętnego ucznia 😊

     • Wycieczka klas 5b i 6d

     • ☀️14 czerwca uczniowie klasy 5 b oraz 6 d pojechali na wycieczkę integracyjną do ośrodka "Mazurskie chaty" w Pieckach. 😊
      Na miejscu uczniowie brali udział w następujących zajęciach: gra terenowa (GPS📱), gra w piłkarzyki/strzelanie z łuku 🏹oraz park linowy. W międzyczasie zjedliśmy obiad. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem na plażę oraz lodami🍦.
      🌻Monika Kudosz
      🌻Małgorzata Żulewska
      🌻Adrianna Jóźwiak

       


      Filmik

 • Galeria zdjęć

   brak danych